Gdzie szukać pomocy?
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 08 Marzec 2013 09:26
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
  tel. 33-856-22-85 wew. 17, 856-22-42
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
  tel. 33-851-04-44
 3. Hostel dla kobiet i dzieci „Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse”
  ul. Mała Łąka 17 A, 43-400 Cieszyn
  tel. 33-851-29-29
 4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  Plac Wolności 6, 43-400 Cieszyn
  tel. 33-852-24-33
 5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  ul. Górecka 65 A, 43-430 Skoczów
  tel. 33-853-25-54
 6. Centrum Profilaktyki, Edukacji i Terapii „Kontakt”
  ul. Ks. Janusza 3, 43-400 Cieszyn
  tel. 33-479-54-55
 7. Centrum Profilaktyki Społecznej
  ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów
  tel. 33-853-39-74
  Punkt Konsultacyjny ds. Przemocy w Rodzinie
  ul. Krzywa 4, III piętro
  tel. 33-853-39-74
  poniedziałek od 16.00 do 18.00 Poradnictwo, informacja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Poradnictwo i konultacja w zakresie uzależnienia od narkotyków , wtorek od 11.00 do 13.00 – poradnictwo prawne, od 15.00 do 17.00 poradnictwo nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 8. Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii
  ul. Mickiewicza 12, 43-400 Cieszyn
  tel. 501314820
 9. Punkt Konsultacyjny z Psychologiem – NZOZ Dębowiec
  ul. Katowicka 3, 43-426 Dębowiec
  czwartki od 13.00 d0 16.00. Poradnictwo w zakresie problemu alkoholizmu dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych rodzin.

OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY, POD KTÓRYMI MOŻNA SZUKAĆ POMOCY W PROBLEMACH:

NIEBIESKA LINIA – 801-120-002 DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE w godz. od 10.00 do 22.00

POMARAŃCZOWA LINIA – 801-140-068 DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI UPIJAJĄ SIĘ w godz. od 14.00 do 20.00

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA WOBEC PROBLEMU NARKOMANII 801-199-990 w godz. od 16.00 do 21.00

TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY 116 111