Anna Woźniak, 2a
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 01:19

Decyzja o wyjeździe na Euroweek była jedną z najlepszych jakie podjęłam. Nauczyłam się tam jak przełamywać barierę językową. Poznałam wielu nowych, ciekawych ludzi, z którymi świetnie spędziłam czas. Dzięki wolontariuszom z całego świata mogłam poznać inne kultury, tradycje i zwyczaje, a nade wszystko nauczyłam się ogromnej tolerancji. Zobaczyłam, że pomimo tak wielu różnic jesteśmy do siebie bardzo podobni. Poza tym nie należy zapomnieć też, że Euroweek to przede wszystkim świetna zabawa, mogliśmy tam podszkolić swoje taneczne umiejętności i sprawdzić się w odmiennych tańcach pochodzących z różnych zakątków świata. Uważam, że to było wspaniałe doświadczenie i mam nadzieję, że będę mogła jeszcze kiedyś wziąć udział w takim wydarzeniu.

The decision of going to Euroweek was one of the best that I made. I learned there how to break the language barrier. I met a lot of new, interesting people with whom I spent a great time. Volunteers from around the world showed me other cultures, traditions and customs and most of all I have learned huge tolerance. I saw that we are very different but all in all we are the same. I can't forget that Euroweek was the experience where I had a lot of fun, I could practice my dancing skills and check out the different dances from different parts of the world. I think it was a great experience and I hope that one day I will go to this event again.