Dominika Gorgosz, 3b
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 01:23

Podczas tych 4-5 dni spędzonych na Euroweeku nie było mowy o czymś takim jak "nudzę się" albo "nie mam co robić". Każdy mógł znaleźć coś najciekawszego dla siebie. Każdy temat prowadzony przez wolontariuszy był interesujący, zabawny i kreatywny. Dzięki ich radom aby nie zwracać uwagi na to jak się mówi ale po prostu mówić, nikt z nas nawet nie zauważył kiedy poprawił swój angielski. Wolontariusze z Kenii, Filipin, Chin, Ukrainy, Włoch, Indii a nawet z Kanady oraz Meksyku zaprezentowali nam swoje tańce narodowe i najpopularniejsze potrawy dzięki czemu mogliśmy poznać ich kulturę oraz tradycje. Uważam, że każdy kto nie uczestniczył jeszcze w czymś takim powinien koniecznie spróbować jeśli chce się dowiedzieć co oznacza „learning by speaking"!!!

Over this 4-5 days spent at Euroweek there was nothing like "I'm bored" or "I have nothing to do". Everyone could find something interesting. Each topic guided by the volunteers was interesting, funny and creative. Thanks to their advice not to pay attention how to speak but just speak, none of us noticed when improved his English. The volunteers from Kenya, the Philippines, China, Ukraine, Italy, India and even from Canada and Mexico presented us their national dances and the most popular dishes so that we could get to know their culture and traditions. I think anyone who has not yet participated in something like that should definitely try if one wants to find out what means „learning by speaking"!!!