Rada rodziców

Przewodniczący - Mirosław Lizak

Zastępca przewodniczącego - Sebastian Litowiński

Sekretarz - Klaudia Sikora

Skarbnik - Katarzyna Jurczyńska