Złota Księga Absolwentów
2016
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 12 Wrzesień 2016 02:13
2016 Ola SabatALEKSANDRA SABAT

Urodzona 29 marca 2000r. w Cieszynie, córka Bożeny i Ryszarda, zamieszkała w Gumnach. Szkołę Podstawową nr 7 w Cieszynie ukończyła z wyróżnieniem. W latach 2013 – 2016 uczęszczała do Gimnazjum w Dębowcu, gdzie osiągała wysokie wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem i stypendia dyrektora gimnazjum za swoje osiągnięcia. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą i wielkim zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne. Pełniła zaszczytną funkcję asysty pocztu sztandarowego Gimnazjum w Dębowcu. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała najwyższy łączny wynik, w tym osiągając 100% wynik z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym.
Swoje zainteresowania zamierza rozwijać w klasie akademickiej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.


Wpisana do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 17 czerwca 2016 r.

 
2015
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 30 Październik 2015 23:11
Urodzony 10 czerwca 1999r. w Cieszynie, syn Beaty i Cezarego, zamieszkały w Iskrzyczynie, gdzie ukończył Szkołę Podstawową z wyróżnieniem. W latach 2012 – 2015 uczęszczał do Gimnazjum w Dębowcu, które ukończył z wysoka średnią 4,88, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał najwyższy łączny wynik, 94,5%, w tym osiągając 100% wynik z języka angielskiego na poziomie podstawowym.
Wykazywał się szczególnym zaangażowaniem w działalność Samorządu Uczniowskiego i pełnił funkcję przewodniczącego. Występował na licznych akademiach szkolnych, grając na instrumencie.
Swoje zainteresowania zamierza rozwijać na kierunku matematyczno - fizycznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.
TOMASZ CIEŃCIAŁA2015 Tomasz Cienciala
2015 Pawel GrzybekPAWEŁ GRZYBEK

Urodzony 12 stycznia 1999r. w Cieszynie, syn Marii i Andrzeja, zamieszkały w Łączce. Ukończył Szkołę Podstawową w Ogrodzonej z wyróżnieniem. W latach 2012 – 2015 uczęszczał do Gimnazjum w Dębowcu, które ukończył z wysoka średnią 5,38, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. W 2014 r. i w 2015r. został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Biblijnego, a w 2015 r. finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, w 2015 r. uzyskał bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym "Alchemik".
Swoje zainteresowania zamierza rozwijać na kierunku biologiczno – chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.

Urodzona 17 stycznia 1999r. w Cieszynie, córka Łucji i Czesława, zamieszkała w Iskrzyczynie, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową z wyróżnieniem. W latach 2012 – 2015 uczęszczała do Gimnazjum w Dębowcu, które ukończyła z wysoka średnią 5,05, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. W 2013 oraz 2015 roku zdobyła III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym. W 2014 roku zajęła II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce Siatkowej, a w 2015 roku uzyskała III miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Tenisie Stołowym oraz III miejsce w Zawodach Rejonowych Szkół Gimnazjalnych. W 2015 roku zdobyła I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Cieszyńskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce Plażowej oraz I miejsce w Zawodach Rejonowych Szkół Gimnazjalnych i VII miejsce w Finale XI Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w siatkówce plażowej. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała 100% wynik z części matematycznej.
Swoje zainteresowania zamierza rozwijać na kierunku ekonomiczno – menadżerskim w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie.

ANNA PIETRZYK2015 Anna Pietrzyk
2015 Michal Kaleta cz-bMICHAŁ KALETA

Urodzony 20 lutego 1999 r. w Cieszynie, syn Barbary i Jana, zamieszkały w Gumnach. Ukończył z wyróżnieniem Szkołę Podstawowa nr 7 w Cieszynie. W latach 2012 – 2015 uczęszczał do Gimnazjum w Dębowcu, które ukończył z wysoką średnią 5,17, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. W 2014 roku został finalistą Międzynarodowego Konkursu Programistycznego „Baltie” i zajął II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „English is cool”. W 2015 roku uzyskał III miejsce w Powiatowym Dyktandzie z Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Gimnazjalnych oraz otrzymał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Kangur Matematyczny. Na egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskał 100%. Bardzo często chętnie angażował się w różnorodne przedsięwzięcia na terenie szkoły.
Swoje zainteresowania zamierza rozwijać na kierunku akademickim w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.


Wpisani do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 10 czerwca 2015 r.

 
2014
Wpisany przez Administrator   
Środa, 10 Wrzesień 2014 23:50

Urodzony 1 kwietnia 1998 roku w Cieszynie, syn Edyty i Leszka, zamieszkały w Simoradzu, gdzie ukończył Szkołę Podstawową z wyróżnieniem.

W latach 2011-2014 uczęszczał do Gimnazjum w Dębowcu, które ukończył z wysoką średnia 4,83, uzyskując świadectwo z wyróżnieniem. W roku 2014 uzyskał wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał najwyższy wynik łączny, w tym osiągając 100% wynik z matematyki oraz języka angielskiego.

Swoje zainteresowania zamierza rozwijać na kierunku biologiczno –chemicznym w I Liceum Ogólnokształcącym im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie.

SZYMON STANIEK2014 Szymon Staniek

Wpisany do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 czerwca 2014 r.

 
2013
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 22 Wrzesień 2013 21:50
2013 Paulina SlawinskaPAULINA SŁAWIŃSKA

Urodzona 16 sierpnia 1997r. w Cieszynie, córka Barbary i Dariusza, zamieszkała w Iskrzyczynie, gdzie ukończyła Szkołę Podstawową z wyróżnieniem.
W latach 2010 – 2013 uczęszczała do Gimnazjum w Dębowcu, w którym w ciągu trzech lat nauki uzyskiwała najwyższe wyniki w szkole: kl I – średnia 5,64; kl II – średnia 5,53; kl III – średnia 5,61. Za swoje osiągnięcia otrzymywała co roku stypendium dyrektora gimnazjum.
Była uczennicą o wszechstronnych zainteresowaniach, brała udział w wielu konkursach przedmiotowych: z matematyki, chemii, historii, geografii, języka angielskiego. W roku szkolnym 2011/2012 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii. W roku szkolnym 2012/2013 została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii oraz Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, dzięki temu została zwolniona z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej. Ponadto w roku szkolnym 2010/2011 uzyskała wynik dobry w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „FOX”, w roku szkolnym 2011/2012 otrzymała wyróżnienie w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego „English is cool” oraz wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”. W roku szkolnym 2011/2012 zajęła I miejsce (drużynowo) w Powiatowym Konkursie Maria Skłodowska – Curie – kobieta niezwykła”.
Pełniła zaszczytną funkcję asysty pocztu sztandarowego Gimnazjum w Dębowcu. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskała najwyższy wynik w szkole.
Była wzorową, godną naśladowania uczennicą. Swoje wszechstronne uzdolnienia i zainteresowania rozwijać będzie w III LO im. Stefana Żeromskiego w Bielsku – Białej w klasie o profilu biologiczno – chemicznym.

Urodzona 7 stycznia 1997r. w Cieszynie, córka Wiesławy i Leszka, zamieszkała w Kostkowicach. W 2010 roku ukończyła z wyróżnieniem Szkołę Podstawową im. K. Śliwki w Ogrodzonej.
W latach 2010 – 2013 była uczennicą Gimnazjum w Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą i wielkim zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne. Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem i stypendia dyrektora gimnazjum za swoje osiągnięcia.
Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W roku szkolnym 2011/2012 została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii, sukces ten spowodował zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej. W roku szkolnym 2012/2013 została Finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Ponadto brała udział w XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W roku szkolnym 2011/2012 zajęła I miejsce (drużynowo) w Powiatowym Konkursie Maria Skłodowska – Curie – kobieta niezwykła”.
Była wzorową, godną naśladowania uczennicą. Swoje uzdolnienia i zainteresowania zamierza rozwijać, kontynuując naukę w I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o profilu ekonomicznym.

ANETA HERCZYK2013 Aneta Herczyk

Wpisane do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2013 r.

 
2012
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 13 Wrzesień 2012 21:50
ala goronskaALICJA GOROŃSKA

Urodzona 26 kwietnia 1996 roku w Cieszynie, córka Katarzyny i Roberta, zamieszkała w Dębowcu, gdzie ukończyła z wyróżnieniem szkołę podstawową.
W latach 2009-2012 była uczennicą Gimnazjum Dębowcu. Odznaczała się wysoką kulturą osobistą, sumiennym wykonywaniem obowiązków ucznia, zaangażowaniem we wszelkie działania szkolne w tym pozalekcyjne, a także ogromną koleżeńskością, co przyczyniło się do pełnienia przez nią funkcji przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Osiągała bardzo dobre i celujące wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, otrzymując świadectwa z wyróżnieniem. Pełniła zaszczytną funkcję asysty pocztu sztandarowego Gimnazjum w Dębowcu. W roku szkolnym 2011/2012 została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Z egzaminu gimnazjalnego uzyskała najwyższy wynik w szkole, najwyższą wśród absolwentów średnią ocen 5,17 oraz wzorowe zachowanie. W roku szkolnym 2009-2010 brała udział w projekcie Socrates Comenius, przyczyniając się do rozwinięcia międzynarodowej współpracy naszego gimnazjum.
Alicja Gorońska to uczennica wykazująca szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów humanistycznych oraz językowych, a także przejawiająca talent plastyczny. Swoje uzdolnienia i zainteresowania zamierza kontynuować w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o profilu dziennikarskim.

Urodzona 3 marca 1996 roku w Cieszynie, córka Emilii i Jarosława, zamieszkała w Dębowcu, gdzie ukończyła z wyróżnieniem szkołę podstawową.
W latach 2009-2012 była uczennicą Gimnazjum Dębowcu, gdzie wzorowo wypełniała wszelkie obowiązki ucznia, cechując się wysoką kulturą osobistą. W roku szkolnym 2010/2011 zdobyła wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, a w 2011/2012 została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Z egzaminu gimnazjalnego uzyskała drugi najwyższy wynik w szkole. Uczennica uzyskała także wysoką średnią ocen 5,00 oraz wzorowe zachowanie.
Klaudia Kubala to uczennica wykazująca szczególne uzdolnienia w kierunku przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki. Swoje uzdolnienia i zainteresowania zamierza kontynuować w I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Osuchowskiego w Cieszynie w klasie o profilu politechnicznym.

KLAUDIA KUBALAklaudia kubala

Wpisane do Złotej Księgi Absolwentów uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 czerwca 2012 r.

 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 3