Idiomy - niemiecki
IDIOME mit dem Wort Auge
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 18 Październik 2011 20:03
jmdm etwas von den Augen ablesen zgadywać czyjeś życzenia
etw. mit anderen Augen ansehen ujrzeć coś w innym świetle
sich die Augen ausgucken wytrzeszczać oczy
sich die Augen ausweinen zalewać się łzami
ins Auge fallen zwracać na siebie uwagę
jmdn (etw.) ins Auge fassen mieć kogoś (coś) na oku
es fällt jmdm wie Schuppen von den Augen otworzyły się komuś oczy
jmdn nicht aus den Augen lassen nie spuszczać kogoś z oka
grosse Augen machen zrobić wielkie oczy
jmdm die Augen öffnen otworzyć komuś oczy
sich die Augen reiben przetrzeć sobie oczy ze zdumienia
jmdm unter die Augen treten pokazywać się komuś na oczy
jmdn aus den Augen verlieren stracić kogoś z oczu
unter vier Augen w cztery oczy
ein Auge zudrücken przymykać na coś oczy